B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 29/06/2021 numac 2021202830 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, An de Bareer 13/1/1 type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030127 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020040371 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 1 april 2020 type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020040415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "I. Pneumologie en ademhalingsstelsel" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en vo type ministerieel besluit prom. 07/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020040416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "I. Pneumologie en ademhalingsstelsel" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en vo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie crossmedia assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent technieker havenvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker bosbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marokijnbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie motorist 750 kw/onbeperkt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grimeur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie crossmedia assistent in interactieve producties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie huishoudhulp dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie interne sales type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030714 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie externe sales type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie destilleerder type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie motorist 221 kw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bosbouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fietstechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie conciërge type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020040889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvoerend danser type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sport- en spelleider type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toevoeging van de lokale dienstencentra die onder het paritair comité 330 vallen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinr type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020040800 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van Thor Park in Genk als regelluwe zone voor energie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerkhersteller specialist type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020020688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verzorgende type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - online publicaties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider - assistent vormgever in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - ctp operator type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medisch laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 678. - De vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

arrest

type arrest prom. 07/02/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020030100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden/waterlopeninspecteurs bij Leefmilieu Brussel
^