B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de verdere regels betreffende de procedure op basis waarvan de overdracht zal gebeuren van tot verbruik uitgeslagen volumes in het raam van de relatieve aandelen bij een vrijgave type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o
^