B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 125 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur
^