B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2020 pub. 09/03/2020 numac 2020201242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de oprichting van een commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040369 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een werkingsdotatie van 3.000.000,00 EUR aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 05/03/2020 numac 2020201071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmering en de territoriale verdeling van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 03/03/2020 numac 2020201088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de permanente Conferentie voor ruimtelijke ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 03/03/2020 numac 2020201052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Leefmilieu", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 juli type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 02/03/2020 numac 2020201051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de rukwinden en de overstromingen van 26 juli 2019 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité « Bien-être et Santé » van het " Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et d type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020201523 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het Beheerscomité en de Raad van financiële opvolging van het « Caisse publique wallonne d'allocations familiales » . - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2019 tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection socia type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 11/03/2020 numac 2020201107 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het Beheerscomité en de Raad van financiële opvolging van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020241 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een externe overplaatsing in de graad van Eerste attaché expert in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020264 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tegemoetkoming van Iriscare in de kosten van de vakbondspremies van de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de centra v type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020262 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verlenging met 1 jaar van de erkenning als Brusselse verzekeringsinstellingen van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020020263 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de administratiekosten van de Brusselse verzekeringsinstellingen
^