B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2020

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het groeipad type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020020857 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering v type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de stu type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoerin type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 febr type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de observatie- en behandelcentra, de centra voor minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen en de centra voor ontwikkelingsstoornissen en andere regelgeving uit de je

decreet

type decreet prom. 20/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040927 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 type decreet prom. 20/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020040935 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013 type decreet prom. 20/03/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020772 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, opgemaakt te Kinshasa op 2 februari 2013 type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 93 betreffende de overdracht van verloven van 2019

arrest

type arrest prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^