B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijz type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020043234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheids-doeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041435 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen.
^