B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 dece type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 f type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020030970 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 128 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041566 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocum type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020041625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten
^