B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030973 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van leden van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor TransEuropese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de controleartsen en chaperons type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van dopingcontroles
^