B.S. Index van de afkondigingen van 5 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020202754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van de tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041639 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoe type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SIREAS VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020041657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling. - Erratum type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van de multisectoraliteit voor de scholengemeenschap "Steinerscholen Secundair Onderwijs", Kasteellaan 54 te 9000 Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van 15 juni tot 30 september 2019 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen versp type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N106 tussen kilometerpunt 1.75 en kilometerpunt 4.2 en de gewestweg N106A tussen kilometerpunt 0.0 en kilometerpunt 0.354 op het grondgebied van de gemeente Edegem type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020010402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge va

erratum

type erratum prom. 05/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Errata
^