B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de koninklijke militaire school voor het academiejaar 2020-2021 type koninklijk besluit prom. 10/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020015109 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vlag van de Belgische gezagsschepen onder het operationeel commando van het Ministerie van Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type ministerieel besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verpl

erratum

type erratum prom. 10/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020041953 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041850 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020010408 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h
^