B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 type wet prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis type wet prom. 15/06/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020015027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 15/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041965 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2020 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling wa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoo
^