B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041808 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042151 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de kwalificatiesubcommissie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de kwalificatiesubcommissie type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200917 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 07 en 01 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020031076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 maart 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd Territoriale Kennis bij het Brussels Planningsbureau

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020041814 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veil
^