B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203694 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de studieprogramma's van de Fachhochschule Aachen voor de duale opleidingen die leiden tot een bachelor in de mechatronica, bachelor in de toegepaste wiskunde en informatica en bachelor in de bouwkunde type ministerieel besluit prom. 19/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020042100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel inzake personeelsbeheer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020015334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling, en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 novemb type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmaties van nieuwe types en opleidingsvormen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020042126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking in eerste categorie en wijziging in rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020031108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking in eerste categorie en wijziging in rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking in eerste categorie en wijziging in rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020041968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking in eerste categorie en wijziging in rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020042020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020041964 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 12 en 25 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202924 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de vormingswerkers en de subsidiëring van de opleidingsactiviteiten van de opleidingscentra van het IFAPME-net type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202922 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19

decreet

type decreet prom. 19/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020042034 bron vlaamse overheid Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw type decreet prom. 19/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020041989 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds type decreet prom. 19/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031056 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie type decreet prom. 19/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015066 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende type decreet prom. 19/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041881 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen type decreet prom. 19/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020041884 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020042010 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 5 en 22 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

arrest

type arrest prom. 19/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
^