B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen tot bescherming van de slachtoffers van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 tegen de aanrekening van ereloonsupplementen type wet prom. 26/06/2020 pub. 23/03/2021 numac 2021030656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen tot bescherming van de slachtoffers van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 tegen de aanrekening van ereloonsupplementen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 18/03/2021 numac 2021020531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het ber type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de uitvoering van de richtlijn 2017/159/EG van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invulling van de loonnorm type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020201965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal georganiseerd outplacement type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020201969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijd type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020201968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-ui type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020201677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020041685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020021224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot beëindiging van collec type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de invoering van meerdere veiligheidsmaatregelen voor de visserij type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake registratie van zeeschepen type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de kinderopvangtoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de modaliteiten van de opleiding voor zorgkun type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het **** **** voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de **** ****, betreffende de **** type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar en 33 jaar type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 be type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020021179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van het loon en de arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerkn type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020202469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen door het Bosuitbati type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 47 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020042014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende elfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei e type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042012 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in he type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020042019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tot ondersteuning van de wer type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020031072 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavi type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020021255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020015103 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende twaalfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, me type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020202903 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het ber type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020010411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het **** ****-19 type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een cont

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041899 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041999 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel, Alte Hofstraße 6 type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203699 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel/Deidenberg, Am Stein 1A type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervanger lid van het Nationaal Oliebureau type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203170 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de knelpuntberoepen type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Ganshoren als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042120 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Crédal CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020042153 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 43, basisallo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042490 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042431 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het maximaal te financieren voltijdsequivalent derde luik in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmoniserin type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020015280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon secundair onderwijs en de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan, wat betreft de afschaffing van de vestigingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie voor de periode juli 2020 tot en met eind juni 2029 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra ICT-middelen voor het gewoon en buitengewoon lager voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de nadere regels die van toepassing zijn type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wat betreft de participatieorganisatie, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 to

decreet

type decreet prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031060 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het verkooprecht voor de verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en voor de uitbreiding van het tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijp type decreet prom. 26/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020015102 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 26/06/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042593 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042000 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichti

erratum

type erratum prom. 26/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 47 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het

lijst

type lijst prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min

programmadecreet

type programmadecreet prom. 26/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020015123 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
^