B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2020 pub. 10/07/2020 numac 2020031025 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de activiteitenverslagen bedoeld in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld
^