B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zeker type koninklijk besluit prom. 06/07/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020031110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 06/07/2020 pub. 14/07/2020 numac 2019206047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020015112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rino-laryngologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden in type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor ontwerpers van projecten van gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling

lijst

type lijst prom. 06/07/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming en tot schrapping van deze vennootschap uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel be
^