B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werk type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2020 van de modaliteiten van toekenning en afrekeni type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020201964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het secto type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020041114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020041115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020030697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie He type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Raad van State

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042206 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van 14 november 2014 van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het gehee

erratum

type erratum prom. 07/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020042442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2014 tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwi
^