B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2020 pub. 15/07/2020 numac 2020042286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewak

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de levering, het onderhoud en het wassen van de arbeidskl type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 2020, van het bedrag, de wijze van financiering type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijzig type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de mobiliteitsvergoeding type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 201 type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de uitwerking van een onderhandelingsprocedu type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel (1) type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020042101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vergunning van de onderneming Port2Port LPC France voor activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020; b) de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 novemb type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020041684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongesc type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020041683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de darmsli type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020201688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeider type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020010436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/07/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 684. - Wijzigingen betreffende het moederschaps verlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt
^