B.S. Index van de afkondigingen van 29 juli 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Sivry-Rance als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de ope type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020015253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de nadere werkingsregels van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 11/03/2021 numac 2021200923 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 11/03/2021 numac 2021200924 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 29/07/2020 pub. 25/03/2021 numac 2021201339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020
^