B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043074 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor adviseur voor huwelijks- en gezinsproblemen » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale pro type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015569 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Technologie van vorkheftrucks en toegepaste communicatie beroep » gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor s type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015570 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Brevet van gemotoriseerd materiaal van het frontale type " gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale p type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de data van aanplanting en vernietiging van plantbedekkingen, vastgesteld overeenkomstig artikel R. 222Bis van het Waterwetboek voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Brevet van gemotoriseerd materiaal van het type heftruck » gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor social type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Brevet van gemotoriseerd materiaal van het laterale type » gerangschikt op het gebied van het lager secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van industrieel ingénieur » gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale pro type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203873 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van het verbod op de inzet van honden bij de drijfjacht en met drijfhonden in het gebied geïnfecteerd met Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020203940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot beëindiging van bepaalde maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 9 april 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020042946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de PMS-centra type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020204218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging voor het jaar 2020 van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van d type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het adviescomité voor de opvang in een gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031324 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 houdende benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Magazijnier » gerangschikt op het gebied van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het Getuigschrift Hoger Secundair Onde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/09/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042846 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr.° 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk type omzendbrief prom. 01/09/2020 pub. 09/04/2021 numac 2021041100 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042860 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-me

erratum

type erratum prom. 01/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch- type erratum prom. 01/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020015794 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een promotie door externe mutatie in de graad van Attaché A103 bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum
^