B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020031304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van BX1 als rechthebbende op verplichte distributie type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020010434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020042864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieverwervingsplan bedoeld in het artikel 60, § 7, tweede en derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^