B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een dotatie in 2020 aan het CIBG in het kader van het inrichting van de Silver Tower betreffende IT-infrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft de samenstelling en de werking van het st type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043217 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het geme type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de podium- en eventtechnieken' type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste verg type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020015713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de toegang tot type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020015675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020031474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de stu type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en het aanvullend net en de streefwaarden voor wegbeheerders inzake de doorstroming van het openbaar vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020015522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal onde type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020043115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen, wat betreft de technische specificaties van walstroo type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020043116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitga type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vastst type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bepalingen over het gemotiveerd verslag in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een aanvullende programmatienorm voor toestellen voor magnetische resonantie tomografie in het Vlaams Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020031489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft aanpassingen door de verlaging van de aanvang van de
^