B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 08/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020015559 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongeva

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203776 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020015560 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren
^