B.S. Index van de afkondigingen van 10 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020015508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020042972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015585 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020043025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de Gewestelijke adviescommissie Opleidingsfonds "dienstencheques" type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203857 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchequebedrijven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042980 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economisch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020043337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij het Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de innovat

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020015565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021020939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2018 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020043034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke maatregelen ter afwijking, in het kader van de COVID-19-crisis, van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van ondernemingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere leden van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minimumvergoedingen die van toepassing zijn op de overeenkomsten inzake beroepsmatige onderdompeling in het kader van het alternerend hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042963 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203948 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid en tot wijziging van het beslui type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020204074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad voor Huisvesting en Energie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2020 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen
^