B.S. Index van de afkondigingen van 13 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het ti type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020043216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031309 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031308 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031307 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020031347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode v type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, derde lid van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 5, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2020
^