B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 14/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers type ministerieel besluit prom. 14/09/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020204412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming « Saucisson gaumais » / « Collier gaumais » / « Baudruche gaumaise » / « Pipe gaumaise » als beschermde geografische aanduiding
^