B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2020

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020031487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende bepaling van de wijze van aanstelling en vergoeding van de dierenartsen die de dienst aanstelt en houdende de bepaling van de opd type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020043995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dierverpleegkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2020016006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tolk Vlaamse gebarentaal type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie begeleider in de sociale economie type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent post- en pakketmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie recyclageparkwachter type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie steenkapper type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoenhersteller type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020015739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020015757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de overheveling van het Vlaams Energiebedrijf van het beleidsdomein Economie, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031364 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020031407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 wat betreft het realiseren van het groeipad voor groepsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erke type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor verenigingswerk en vrijwilligerswerk binnen de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 b type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovolta√Įsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 01/02/2021 numac 2021030153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gereedschapstechnieker
^