B.S. Index van de afkondigingen van 22 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende functie -1 bij openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020015499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 142.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

document

type document prom. 22/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Selectie van adjunct-directeur generaal voor de MIVB
^