B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen omtrent de verliespercentages bij het vervoer van accijnsgoederen in bulk type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020203798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaa type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015456 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015707 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 1.962.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020203874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2021 (1) type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020042906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky Star", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van 29 januari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 27 november 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043162 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020204784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2019 houdende delegatie van bevoegdheden

lijst

type lijst prom. 23/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zeven vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het m
^