B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020043228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gelijkwaardigheden aan vaarbevoegdheidsbewijzen voor pleziervaartuigen type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015650 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 129 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020031387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de psychologen type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten voor de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

decreet

type decreet prom. 28/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020204075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeens

erratum

type erratum prom. 28/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mond

lijst

type lijst prom. 28/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020043258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M.
^