B.S. Index van de afkondigingen van 2 oktober 2020

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020015737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nation type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidieregeling die wordt toegepast teneinde de impact van COVID 19 op de liquiditeitspositie van de Vlaamse regionale luchthavens te beperken type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 m type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020043398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020015875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een subsidie voor de organisatoren en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus en tot wijziging van het besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020016181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020031411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

decreet

type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening
^