B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043840 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Collectif contre l'Islamophobie en Belgique asbl » om bepaalde kosten van het project #FlupCops te dekken, dat betrekking heeft op de strijd tegen islamofobie type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043842 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan « Les Amis du Collectif / ACM » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het indijken van racistische daden, discriminerende praktijken en het onderzoek naar het Coronaracisme type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043843 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « ORBIT vzw », om bepaalde kosten van het project « #ReactToRacism » te dekken type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043844 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Pour la Solidarité » om bepaalde kosten te dekken van het studieproject over de behoeften van LGBTQI+ vluchtelingen en het versterken van de sociale steun voor dit publiek type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043845 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sankaavzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het studieproject over de Afrikaanse diaspora met betrekking tot discriminatie en het opstellen van beleidsaanbevelingen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Sustainable Communication » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het project dat een instrument creëert voor het opsporen van online haatsites, bijstand aan slachtoffers en het type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043847 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan «*****», om bepaalde kosten te dekken van het project «*****» type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043848 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « UC Limburg vzw » om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het onderzoeksproject over de stigmatisering en de discriminatie van kinderen tussen 10 en 12 jaar met ouders van hetzelfde type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020043841 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan « IMEC », om bepaalde kosten te dekken die verband houden met het project voor de ontwikkeling van een EDUBox ter bestrijding van online haat en pesterijen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020043460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd te type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2020 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020204246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020016043 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 01/12/2020 numac 2020016223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

erratum

type erratum prom. 08/11/2020 pub. 15/03/2021 numac 2021040819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
^