B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderak type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 septem type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden v type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wi type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de kader-collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdsparen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderakkoord voor het vo type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020203821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende aanvulling op de eindejaarspremie 2020 naar aanleiding van de type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 feb type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gevolgen van het uitstel van de sociale ve type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor wer type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoer type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020043606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020015957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij o type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloos type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverst type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervo type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "BRAL vzw-Stadsbeweging voor Brussel" type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020016312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Inter Environment Brussel" type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende de aanwijzing van andere personeelsleden belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenko type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020016311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw « WWF-Belgium » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA FOUNDATION » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw « Greenpeace Belgium » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020043998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020015956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en verloningsvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteit type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020204621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging e type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020204592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020204616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020204576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020203897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de vaststelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020043605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voo type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 03/12/2020 numac 2020016249 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het We type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043752 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Compagnons dépanneurs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016330 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044112 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Bijlagen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044107 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

beschikking

type beschikking prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19 type beschikking prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19
^