B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021041292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 9.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020043693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2020 type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderak type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepso type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ambulante zorgverzekering type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020043695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincie type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020043694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toeslagen in het kader van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende het sociaal akkoord voor het rijdend personeel van het type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risi type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 2020, van de modaliteiten van financiering van de bi type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknem type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020204883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 21/01/2021 numac 2020043697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2020 type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020043698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020204598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020043696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de toepassing van de collecti type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van dertien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot benoeming van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectie type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020043700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van artikel 5.3 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020204902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2020043701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de aanpassing van de re type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020204900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020205625 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies voor contractuelen die aangesteld zijn in containerparken type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 27/04/2021 numac 2021201754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 27/04/2021 numac 2021201753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma's 22 en 24 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 27/04/2021 numac 2021201751 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 27/04/2021 numac 2021201752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 27/04/2021 numac 2021201750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021201736 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021201737 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021201735 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021201734 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 111 08 van organisatieafdeling 10 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 26/04/2021 numac 2021201733 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 23/04/2021 numac 2021201693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 14 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 12/01/2021 numac 2020044614 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wervik ter hoogte van de kilometerpaal 16.583 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Zeebrugge-Achterkaai-70 op het spoor 382 dat verbonden is door middel van wissel 12M met de spoorlijn nr. 51A/1 Zeebrugge-Vorming - Zeebrugge Dorp, gelegen te Zeebrugge te type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Kortemark ter hoogte van de kilometerpaal 56.183 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen - Mol, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 15.465 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044613 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 8.372

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van en tot invoeging van artikel 4/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over de handelshuurlening en van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 nov

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020016294 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020044192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

lijst

type lijst prom. 01/12/2020 pub. 10/12/2020 numac 2020016298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min
^