B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201941 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 05/05/2021 numac 2021201938 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201812 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12 van organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201810 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201808 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 11, 12, 21, 22 et 25 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/05/2021 numac 2021201809 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 04/02/2021 numac 2021200379 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van het h type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2020 tot benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking en verbod op het op de markt brengen van grijze hoody's van het merk "elevenparis.", model GIMS HC, met het opschrift I AM NOT A RAPPER, met referentie 20S6LH14, EAN-code 36 07893 075626 type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2020 pub. 09/04/2021 numac 2021041099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 692. - Verplicht telewerk. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 15/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 691. - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken type omzendbrief prom. 15/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020044393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 692. - Verplicht telewerk
^