B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040227 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel met een lokaal statuut tewerkgesteld binnen het 'Comité de Gestion du Soutien de la Communauté type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021010023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2021 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische unie België -Luxemburg en de 500ste verjaardag van de uitgifte van type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2021 van herdenkingsmuntstukken
^