B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021040450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 42 en 43 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigt bij de Nationale Raad voor de Productiviteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040243 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040244 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2020 tot erkenning van de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2021040222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de cris type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 27/01/2021 numac 2021040174 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 26/02/2021 numac 2021030271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 25/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het gemeentedecreet van 23 april 2018

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021030099 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2021 pub. 05/02/2021 numac 2021040344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2020 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promo

erratum

type erratum prom. 25/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041818 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie. - Erratum type erratum prom. 25/01/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021200807 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het gemeentedecreet van 23 april 2018. - Erratum

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040055 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst M/21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen. - Notificatie punt 10 type overeenkomst prom. 25/01/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021031698 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^