B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021020349 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021200627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrije type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021200908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Commissie voor vergoedingspensioenen en van de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen en van de Commissie van beroep voor vergoedingspensioenen voor politieke gevangenen type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021201110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van drie leden van de examencommissie voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in het Waals Gewest type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021203152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/02/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021203153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021
^