B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021020464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030547 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 156.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.4 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 56, 57 en 58 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021040701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit
^