B.S. Index van de publicaties van 4 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examen over de beroepskennis met het oog op het behalen van de stuurbrevetten A en B voor het goederenvervoer in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 september 1992 zal de vo(...) op woensdag 12 november 1997. De volgende zitt type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 04/09/1997 numac 1997022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke p type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 is de heer Looze, Marc, informaticus-deskundige, m.i.v. 1 mei 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Ned Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Eervol onslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 1997 wordt de heer H. Cuypers, adviseur van het Openbaar Ambt bij het Secretariaat-generaal : Adviesbureau voor Organisatie en Beheer, op eigen verzoek eervol ontslagen uit zijn functies, met ingang (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997000464 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. Ontslagen Bij koninklijk besluit van 30 mei 1997 wordt, op zijn vraag, m.i.v. 16 april 1997, aan de heer Amelynck, Christian, ontslag verleend uit zijn ambt van bestuurssecretaris. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997000532 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 wordt de heer Looze, Marc, adviseur-generaal, aangewezen bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederland (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/1997 pub. 04/09/1997 numac 1997022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1997, wordt de heer Christian Druitte, die zijn woonplaats, heeft boulevard Sainctelette 89, te 7000 Bergen, tot administrateur-generaal van de « Radio-Télévision belge (.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Onderzoeksraad voor de zeevaart Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 worden benoemd tot bijzondere bijzitter bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart : De heren Sas, Joann (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008141 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ****-secretarissen voor Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (rang 10) (AF95609****). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) ****, ****, ****. ****, ****, ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008149 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** (rang 26) voor het Fonds voor **** (****97011). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2 type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008151 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici der ****-bibliotheconomie voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** en de ****(...) Rangschik type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008143 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de **** **** (****96024). Uitslagen Rangschikking(...) ****, ****, **** (****) ****, type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008153 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici-**** **** Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : ****, ****, **** (...) ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008150 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-technici der ****-bibliotheconomie voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** en de We(...) **** type aanwerving prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997008140 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor het museum voor Midden-**** (rang 20) (****96030). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/09/1997 numac 1997000330 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 wordt de heer Walter Muls met ingang van 1 maart 1997 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van bestuurssecretaris bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Centrale Di(...) (...)
^