B.S. Index van de publicaties van 16 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997023014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997023311 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrac

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997000661 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de subsidiëringsmodaliteiten van de selectieproeven en de beroepsopleidingen georganiseerd door de erkende trainings- en opleidingscentra voor de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de suikernijverheid en haar bijprodukten type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003393 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de industriële e type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de suikerfabrieke type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003479 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003480 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997036133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de begrotingscontrole type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997036132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie van personen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027455 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Chi fontaine" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027456 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Grande fontaine" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027454 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Bovigny" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027449 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "la Fagne Betzen" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027458 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Cornelysmillen" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Ourthe" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027452 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Pont de Bellain' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027448 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Beho" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027465 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Ulf' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027450 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Fond d'Ourthe' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027459 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Commanster' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Limerlé" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027453 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Steinbach' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027447 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Braunlauf' type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027466 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Thommen'

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/09/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997000660 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 38bis inzake de inhoud van de lichamelijke bekwaamheids- en selectieproef voor de aanwerving van politieagenten en veldwachters

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid IRL-Dublin. - Programma voor studies en andere activiteiten Europese Stichting tot Verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. - Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. 1/97. - Bericht 1. Deze aankond(...) 2. Oproep tot het type bericht prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997021291 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 30 juni 1997 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk S. Dewez, H. El Yakoubi en M. Budiaf, waarvan de expedities t « Sc

document

type document prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997011294 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter kri(...) De ontwerpen zi type document prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997011335 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 1997 De parameters Nc en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laa Nc = 1,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 augustus 1997 is de heer Kerkhofs, Jacobus, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente As . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997021241 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoeming Bij koninklij(...) Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 1997, dat ui(...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997009778 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de provincieraad van Vlaams-Brabant tot een plaats van raadsheer vakant in het hof van beroep te Brussel Kandidaten voorgedragen door het hof van ber Eerste kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997009777 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 1997, dat in werking treedt op 23 september 1997, is de heer Annoye, Ch., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997016230 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997 wordt de heer Stefan Roels, met ingang van 1 september 1997, in het Nederlands taalkader, voor een mandaat van twee jaar, benoemd bij het Centrum voor Onderzoek i Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997000555 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel b Het hu type vergunning prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997000554 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 ju De ver type vergunning prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997000577 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging **** ministerieel besluit **** ****

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 juni 1997 hebben H.E. de heer Imants Viesturs Liegis, de heer Tauiliili Uili Meredith, Mevr. Savina Zafferani en de heer Roger Guevara Mena de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrie Begel

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 16/09/1997 numac 1997040807 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële produktieprijzen van de maand juli 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand juli 1997 141.35 punten bedraagt,(...) Het definitief ind
^