B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Regie der Luchtwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997003517 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de beursmarkt in renten type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997027501 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun voor investeringen en vestiging in de landbouw type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997011314 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

decreet

type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1991 type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1989 type decreet prom. 29/04/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1990

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/1997 numac 1997021314 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Personeel Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Aerts, Eric R.D.M., Bij koninkl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/1997 numac 1997009830 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van openstaande plaatsen : - procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangete(...) Voor elke kandidatuur dient ee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/1997 numac 1997009833 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 1997, dat in werking treedt op 9 oktober 1997, is de heer Vanwalleghem, P., rechter in de politierechtbank te Vilvoorde, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi Bij koninkli

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/10/1997 numac 1997003507 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Lijst van de instellingen gevestigd in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, erkend als instellingen voor het bijhouden van rekeningen voor gedematerialiseerde effecten op naam van de beleggers De lijst die werd vastgele
^