B.S. Index van de publicaties van 21 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997016235 bron inisterie van middenstand en landbouw ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de ontlasting en de aanstelling van landbouwattachés type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011331 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997014251 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011279 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Kalk-, kalksteen-, dolomietnijverheid en aanverwante bedrijven. - Groevenni type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011278 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Kalk-, kalksteen-, dolomietnijverheid en aanverwante bedrijven. - Groevennijverheid type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011282 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Drogisterij type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011330 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011329 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011283 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Drogisterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997009768 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 juni 1997 : - zijn benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : EYKENS, Cyriel, gewezen vicaris-generaal te Antwerpen; DEMAUDE, Marcel, gewezen hoofdpredikant te Charleroi; Zij nemen vanaf 8 apri type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997009973 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 is Mevr. Louis, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne haar ambt uitoefenen en er moeten v (...) type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011280 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid Diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011337 bron diensten van de eerste minister, ministerie van economische zaken, ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervanger van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997021285 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011241 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van BeIgië. - Cementnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011281 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011284 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997022673 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste datum voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011383 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende de verplichting inzake de opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997022816 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in de artikelen 32 en 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de desaffectatie v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 1997, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, wegens hun historische, artis (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instellingen van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juni 1997, wordt aangevat de procedure tot bescherming als monument, wegens hun historische en Bij besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juni 1997 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, wegens hun historische en artistieke waarde, Bij besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instellingen van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 1997, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst Bij besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 1997 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, wegens haar historische waarde, de Korte (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 1997, worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel, wegens hun historische en esthetische waarde, - de gevel e type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als archeologische vindplaats Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 1997 worden ingeschreven op de bewaarlijst als archeologische vindplaats, wegens (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027606 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 1995 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable"

decreet

type decreet prom. 30/06/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de crisisopvanginrichtingen erkend door de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997036354 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 wordt de heer BERCKMANS, Jan Raymond, Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II. Ranginneming : 8 a Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren in het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 1639 van 25 september 1997 : Worden benoemd in de hogere graad op 27 september 1997 de hierna genoemde officieren. Ze nemen **** **** Korps van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997009974 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd - plaatsvervangend

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997009972 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - is de heer Hooghe, D., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van - is Mevr.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997012768 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1997 is de N.V. Maurice Delens, Brugmannlaan 27, te 1060 Brussel, erkend geworden voor (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/11/1997 numac 1997019994 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Wervingsexamen van tolk Wijziging van de datum van de afsluiting van de inschrijvingen De datum van de afsluiting van de inschrijvingen voor het examen georganiseerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers met het oog op de samenstelling v De aanvrage
^