B.S. Index van de publicaties van 13 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000814 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming niet verleend aan de v De heer type wet prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000813 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 25 september 1997 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligin Belsec A type wet prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000810 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen Bij ministerieel besluit van 19 september 1997 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming De in ar type wet prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000793 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 15 september 1997 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend, onder het numm Dit bes type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000794 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 2 september 1997 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 9 december 1996 houden « De i

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuten van Nationale Erkentelijkheid Controlecommissies voor de weggevoerden en werkweigeraars Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 worden benoemd : 1. als plaatsvervangende leden bij de controlecommissie voor de weggevoerden te G - de heer Gom type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000831 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1997, wordt Mevr. Rouma, Christiane, inspecteur-generaal, m.i.v. 1 oktober 1997 aangewezen bij de Algemene Directie van de Wetgeving en van de Nationale Instellingen van het Ministerie van Binnen (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997016323 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Overname goedgekeurd Einde van erkenning Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt de overname op 1 januari 1998 door de V.Z.W. « De Familie », erkend sociaal verzekeringsfonds voor ze Op dezelfde type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997016322 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 zijn de wijzigingen aan de statuten, waartoe op 9 oktober 1997 werd beslist door de algemene vergadering van de kas « De Familie », (...) type koninklijk besluit prom. 03/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997003658 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997011402 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt aan de onderneming « Onderlinge Verzekeringsvereniging voor Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen VEV », in 't (...) - « Ongevalle type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997022896 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997011401 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt aan het pensioenfonds « Pensioenfonds Furness Belgium » , onderlinge verzeker(...) Dit besluit treedt in werking vanaf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Machtiging Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1997 is de Directeur-generaal van de Algemene Directie van de Wetgeving en van de Nationale Instellingen gemachtigd de moeilijkheden en betwistingen te beslechten in verband met het bepalen van Het mi type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de productiesectoren groenten en witloof beogen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van de aanwending van de urenpakketten in de internaten voor buitengewoon onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997036474 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement van het Fonds Vlaanderen-Azië

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/11/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997003665 bron ministerie van financien Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen in toepassing van de artikelen 2, § 1 en 3, § 1, 6° en § 2 van de wet van 26 jul

document

type document prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997027676 bron ministerie van financien Ruimtelijke ordening Gewestplannen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997029128 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Toekenning van bevoegdheden. - Llyod's Groep van Londen De heer Christopher John Howart Turner, « Head of Development & Operations Europe », werd met ingang van 1 juli 1997, aangeduid als enige algemee De heer Chri

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is de heer Vankrunkelsven, Guy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, ter vervanging van de heer Bague, Walter Bij konink

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Toegang van ondernemingen van derde landen ten aanzien van de Europese Gemeenschap tot de overheidsopdrachten type document van de diensten van de eerste minister prom. 03/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021260 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993 : bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten type document van de diensten van de eerste minister prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021270 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Lijst van de diensten bedoeld in bijlage 2 van de wet van 24 december 1993

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008320 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés met kennis van het **** voor het Ministerie van het **** **** (****97004). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. Mat type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008270 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés voor het **** **** (****97006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008194 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het Ministerie van het **** **** (****97007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****-**** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008327 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het **** **** (****97010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008195 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het Ministerie van het **** **** (****97009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008191 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** attachés voor het **** **** voor Uitrusting en **** (****96030). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008283 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés (elektriciteit-****-mechanica), voor het **** **** van Uitrusting en **** (****97013). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. Stommen, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008285 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct voor het **** Ministerie van Uitrusting en **** (****96036). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****. type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008328 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het **** **** (****97008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****-****, **** 4. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008221 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het Ministerie en sommige instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****96803). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008193 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het Ministerie van het **** **** (****97003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) 1. ****, ****-**** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008192 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** gegradueerden in landbouwkunde voor het Ministerie van het **** **** (****97002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijk(...) 1. Pochet, type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008326 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gegradueerde voor het **** **** (****96002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008252 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici-**** voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** . - Uitslagen Ra(...) 1. De Spiegel type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008342 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** bibliothecarissen (****97020) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****, **** 2(...) 3. ****, type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008284 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-verificateurs deskundigen (****97801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008251 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****96036). - **** ****(...) 1. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008250 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici-functioneel **** voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** - **** Rangschikking van de ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008315 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs (rang 26) voor de ministeries en instellingen die aan het statuut van het **** zijn onderworpen (****97010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. Mar type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008215 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur , voor de **** **** **** van het Departement ****, ****(...) Rangschikking van de geslaagde **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008214 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen bij de **** **** (****96030). - **** Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. Van der ****, Peter, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008309 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** sociale controleurs voor het **** voor ****- en **** (****.****.****.****.****.). ****97802 - **** Rangschikking van de geslaagde(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008234 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor de **** **** (****97011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Onze-Lieve-**** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008268 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** **** - ****96031. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008271 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** (rang 26), voor het Rijksinstituut voor Ziekte en **** (****97803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008295 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** (rang 26) voor het **** voor ziekte- en **** (****.****.****.****.****.). - **** Rangschikking van de geslaagd(...) 1. ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997008267 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** bedrijfsadviseurs voor het **** **** voor Zelfstandig Ondernemen. - ****97001. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend 1. De ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/12/1997 numac 1997010056 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 1997 is Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang v (.
^