B.S. Index van de publicaties van 16 juni 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/1998 numac 1998009387 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd september 1998 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de hom(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998003257 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties en het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistce

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging afkomstig van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998035605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging

document

type document prom. -- pub. 16/06/1998 numac 1998040804 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand april 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand april 1998 140.28 punten bedraa(...) Het definitief inde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het oprichten en het laten werken van een betaaltelevisie-instelling worden gemachtigd

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 16/06/1998 numac 1998021227 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Te begeven functies Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel, zijn de v 1. Hoofd van h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/06/1998 numac 1998009471 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Henegouwen : 5. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd Voor de kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/06/1998 numac 1998009470 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998, dat in werking treedt op 16 juni 1998, is aan de heer Van Boxstael, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de vredegerecht van het kanton Boussu. Het is he Bij koninkl

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 12/06/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998021238 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet (2)
^