B.S. Index van de publicaties van 9 september 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012510 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer te land type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekeni type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de beroepsopleiding tijdens de arbeidsuren in de subsector voor het gemeensch type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op loopbaanonderbreking in de subsector voor het gemeenschappelijk type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 7 mei 1998 wordt, met ingang van 1 mei 1999, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider verleend aan de heer Raimond, Yves G.J.Gh., die aanspraak heeft op een rustpensioen. (...) Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998009732 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 is aan de heer Deraes, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Steenokkerzeel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998016170 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden. - Eervolle onderscheidingen. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 20 maart 1998 wordt het koninklijk besluit van 25 februari 1996 ingetrokken wat de heer J. De Graeve betreft. type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende benoeming van de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op loopbaanonderbreking in de subsector voor afhandeling op luchtha type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de jaren 1997 en 1998 in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998009685 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Hof van beroep te Bergen type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998014201 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de gemeentebesturen verplicht worden de Minister tot wiens bevoegdheid verkeersveiligheid behoort, via het Rijksregister van de natuurlijke personen gegevens te verstrekken betreffende het rijbewijs of het als zodanig geldend be type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters van de pluimve type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012382 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 31/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998009686 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de aanvullende kamers van het Hof van beroep te Bergen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de mininumuurlonen van de werklieden en werksters van de type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een jaarlijkse premie aan de werklieden en werksters van de ondern type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012321 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 07/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022515 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998027490 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 42/1 van het gewestplan Luik definitef bepaald met het oog op de opneming van een dienstverleningsgebied op de afgeda Het advies

decreet

type decreet prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998027489 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium

document

type document prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998040606 bron ministerie van financien MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998014211 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Examen over de beroepskennis met het oog op het behalen van de stuurbrevetten A/B en C/D (passagiers) in de binnenvaart In uitvoering van de koninklijke besluiten van 30 september 1992 (Belgisch Staa(...) op woensdag type document prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijke besluiten van 3 juni 1998 : de heren : Filip Cumps, ambassadeur Henry Lobert, am

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998021357 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven betrekking Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraat De kandi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998009733 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik : 1 ; - raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen : 1; - rechter in de arbeidsrechtbank te : - Dendermonde : 1; - G(...) - substituut-arbeidsauditeur bij d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998009731 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 1998, dat in werking treedt op 23 september 1998, is de heer Franskin, V., substituut-krijgsauditeur, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei. Bij koninklijk beslui Bij koninklij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 mei 1998, wordt Mevr. Aleydis Kestens, stagedoend informaticus, met ingang van 13 februari 1998 in vast verband benoemd tot informaticus in het Nederlands taalkader bij de ce Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 09/09/1998 numac 1998016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen Bij de koninklijke besluiten van 3 februari 1998 worden bevorderd tot een betrekking in rang 13 : Hoofdbestuur : A. In het Nederlands taalkader : tot de graad van industrieel ingenieur-directeur : De heer Bi tot de graad van adv

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^