B.S. Index van de publicaties van 26 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998007255 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2048 van 19 november 1998, wordt de heer Georges Thuysbaert, directeur-generaal, van de Nederlandse taalrol, op 1 november 1998, door verhoging in graad op het tweetalig kader, tot secret Een be type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998007229 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 2008 van 8 oktober 1998 wordt aan de heer Boris Kalitventzeff, gewoon hoogleraar, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 september 1998 af. Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012838 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicog type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de loonmarge type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014273 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014282 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 tot oprichtin type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976 tot oprichti type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012754 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014297 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016250 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw type ministerieel besluit prom. 07/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016287 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Sociaal secretariaat. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 30 september 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 1998, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers « V.Z.W. Trasoc », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd (. type ministerieel besluit prom. 12/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998022679 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van laboratoria die monsters voedingsmiddelen en andere producten ontleden type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998022649 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Pensioenen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers Burgerlijke invaliditeitscommissies Benoeming van afgevaardigden van de Minister Bij ministerieel besluit van 5 oktober 1998 worden benoemd : 1. bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie - in de hoedanighei type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014299 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014298 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014296 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998003577 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 1998 - 2003 - 2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1998 - 2001 - 2003 - 2005 type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 september 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998011293 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen en houdende ambtelijke erkenning en indeling van elektrische momentslagpijpjes en tijdslagpijpjes van matige str type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998014295 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998029475 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap PMS-Centrum van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 1998 : Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Lermusieaux, Marie-Thérèse, paramedisch medewerker van het P.M.S.-Centru Ranginneming : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998029473 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 1998 : Worden bevorderd tot grootofficier in de Kroonorde : De heer Schooyans, Michel, émeritus hooglera Ranginneming, als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998029467 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Radio-Télévision belge de la Communauté française » Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 1998 : Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Mignon, Jean, hoofd van een cetrum aan de « Ranginnem type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998003512 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 worden de hiernavermelde ambtenaren ambtshalve benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal be Voor de raadp type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluiten van 17 juli 1998 worden, vanaf de bij hun naam vermelde datum, benoemd : Leopoldsorde Ridder de heer : Delannoy, A., rechter in sociale zaken, als zelfstandig Hij zal het burg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998029468 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Hoger Onderwijs van de Franse Gemeenschap van België Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 1998 : Wordt de Gouden Medaille der Kroonorde toegekend aan : Mevr. Marc, Ghislaine, onderhousarbeidster « Haute Ec Ranginneming, 8

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998021458 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven functie Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraat Hoofd van d type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998021459 bron diensten van de eerste minister Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is de betrekking van directeur (trap I der leidinggevende functies van het wetenschappelijk personeel(...) De leidinggevende functies van het we

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998009965 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 1, vanaf 1 maart 1999; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik : 1; - opsteller : - bij de griffie van de rechtbank van - bij het parket

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998009964 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Luik, de heer Toussaint, O., adjunct-griffier bij dit hof; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Va Bij koninklij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998007237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2021 van 22 oktober 1998, wordt Mevr. Denise-M. Geypens, bestuurschef, op 1 april 1998 tot adjunct adviseur benoemd. Bij koninklijk besluit nr. 2023 van 22 oktober 1998, wordt de h Bij koninklijk type benoemingen prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998029471 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemene directie personeel, statuten en administratieve organisatie. Buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 april 1998 : Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Hij zal het

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998003575 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand december 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand december 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve Na 19 uur : Iedere woen type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998003576 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BINGOVISION voor de maand december 1998 De openbare trekkingen, BINGOVISION, voor de maand december 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 5, 12, 19 en 26 december R.T.B.F. Studio 02

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wervingsreserves. - Verlenging De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het voorstel tot verlenging van de geldigheidsduur van de volgende wervingsreserves van operationeel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dien EN 9215 type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/11/1998 numac 1998019989 bron wetgevende kamers - senaat Aanleggen van een **** van redacteurs-vertalers voor de dienst **** De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van redacteurs-vertalers bij ****(...) ****. ****
^