B.S. Index van de publicaties van 27 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998003572 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Couvin - 13e di(...) Perceel grond, gekadastreerd sectie E, nr. 437 f, g

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998016330 bron ministerie van middenstand en landbouw Aankondiging in uitvoering van artikel 3, type koninklijk besluit prom. 28/10/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag vo type koninklijk besluit prom. 28/10/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998022700 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998015148 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Koninklijk besluit van 12 maart 1998 : Leopoldsorde Wordt benoemd tot Officier Mevr. Léonie Cooreman, bijgenaamd Annie Cordy, beroepsartieste. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij neemt vanaf de datum van het b Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998000738 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 1998 wordt aan de heer Coune, René, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Luik Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998014312 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins type ministerieel besluit prom. 23/10/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998011332 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer naar en de doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998036288 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de u

decreet

type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027645 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027644 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op afgedankte bedrijfsruimten in het Waalse Gewest type decreet prom. 19/11/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998027643 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Vervangingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 1998 wordt de heer Marc Foccroulle ermee belast, tijdens het verlof van de titularis en vanaf 1 oktober 1998, het ambt van Regeringscommissaris bij de "Uni Bij besluit v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een Commissaris van de Regering Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1998 wordt vanaf 1 oktober 1998 de heer Bernard Cuvelier tot commissaris van de Regering bij de « Université de Mons-Hainaut » e ( type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 1998, wordt de heer Georges Bovy, Regeringscommissaris bij de « Université de Liège », benoemd, vanaf 1 oktober 1998, tot Regeringscommissaris bij de « Facultés ag

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008365 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** werklieden van openbare reiniging voor het **** Agentschap voor Netheid, **** **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008364 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** bestuurders van een zwaar voertuig voor het **** Agentschap voor Netheid, **** **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. Meert, type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008360 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** controle assistenten (rang 26) voor de **** der **** (****98816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008361 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici - functioneel analist, voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** . - **** ****(...) ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008362 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adviseurs van financiën (****/****) voor de Studie- en **** van het **** van **** (****98001). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) Van **** type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008358 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige (...) 1. De Leersnyder type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008356 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** deskundigen (****/****) (rang ****1) voor sommige **** openbare instellingen en diensten (****98005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. Van ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008354 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs (rang 26) voor de besturen en diensten van de ministeries en voor de instellingen die aan het statuut van het **** zijn onderworpen (**** 97044). - **** ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008330 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** ingenieurs (rang 10) (****/****) (****98018). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : (...) 2. ****, ****, 9030 **** type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998008359 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** **** (****98013) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998041811 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 241e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1998, onder pagina's - 1 - tot - 37 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/11/1998 numac 1998029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningen als Plaatselijk Centrum voor gezondheidspromotie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 oktober 1998 worden erkend als Plaatselijk Centrum voor gezondheidspromotie : a) voor de arrondissementen Aarlen, Basten b) voor de
^