B.S. Index van de publicaties van 1 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999024042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type koninklijk besluit prom. 21/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999024037 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 29/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de koopvaardi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022970 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022993 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022973 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022974 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022995 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022972 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022992 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 26/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende intrekking van vier ministeriële besluiten van 11 juni 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende intrekking van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 tot reglemen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake verkavelingsvergunningen ter type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake stedenbouwk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot regeling van de vorm der beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake verkaveling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door een gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake stedenbouwk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouwkundige attesten i type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake verkavelingsvergunningen aan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999036414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 1998 betreffende de uitvoering van het muziekdecreet van 31 maart 1998 en de subsidi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999027796 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 18 november 1999 wordt de heer Pierre Gillain met ingang van 30 juni 1999 op eigen verzoek eervol ontslagen als vertegenwoordiger van een organisme voor economische ontwikkeling van het ambts Bij bes type besluit van de waalse regering prom. 18/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999027797 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de "Entreprises de formation par le travail"

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999030364 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht va Deze overdrac type bericht prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999011413 bron ministerie van economische zaken Raad voor de mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 99/0033. New Vandenborre N.V./Groep Hugo Van Praag Op woensdag 17 november 1999 ontving de Raad voor de mededinging een aanmelding De bedr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/1998 pub. 01/12/1999 numac 1999029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie van het Koninklijk Atheneum te Stavelot met het Koninklijk Atheneum te Malmedy type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/1998 pub. 01/12/1999 numac 1999029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie door opslorping van het Lyceum van de Franse Gemeenschap van het Heuvelland Amougies-Vloesberg te Kluisbergen door het Koninklijk Atheneum Lucienne Tellier te Frasnes-lez-Anvaing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot fusie door opslorping van het gemeentelijk instituut voor beroepsonderwijs te Fleurus met het koninklijk atheneum Jourdan te Fleurus

erratum

type erratum prom. 09/09/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022988 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde. - Erratum type erratum prom. 06/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999000868 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 1999, is de heer Matthijs, Julien, benoemd tot commissaris van politie van de stad Ninove . Bij koninklijk besluit d.d. 17 november 1999, (...) (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999030365 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 8 De door de

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 01/12/1999 numac 1999031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 30 december 1998 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel van 9 november 1998 betreffende de restauratiewerken van de kleuterschool nr. 13 Catteau-Horta goedgek BRUSSEL
^