B.S. Index van de publicaties van 25 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010268 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is aan de heer Laurent, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beauraing. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit beslui Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012681 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012799 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladverblijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen voo type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sluiten van een tewerkstellingsa type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021580 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen 199 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010263 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 wordt de heer Reynaert, P., directeur bij de buitendiensten van het directoraat-generaal van de Strafinrichtingen, bevorderd (...) type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, houdende opr type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021579 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999024115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 19/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen

document

type document prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999027823 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 29 oktober 1999 worden de heren Ludovic Marchal en Pierre Meersschaert in vast verband benoemd tot attaché, met ingang van 1 oktober 1998. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 8 november 1999 w Bij besl type document prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999003655 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BINGOVISION voor de maand januari 2000 De openbare trekkingen BINGOVISION voor de maand januari 2000 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 8 januari. Op zaterdag 15 januari. Op zate Op zaterdag 29 januari. type document prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999003656 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand januari 2000 De openbare trekkingen KENO voor de maand januari 2000 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Iedere woensdag. Na 18 uur : Iedere zate

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010270 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : Luik : 1; Verviers : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne : 1. Deze plaa De kandidaturen voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010269 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 december 1999 : - is de heer Olivier, Ph., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - is Mev Bij koninklijk

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999032301 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datu 1. alle ondernemi
^